OTVORENÉ SERVISNÉ STREDISKÁ A PREVÁDZKOVANIE PREDAJNÍ VOZIDIEL V ŠPECIÁLNOM REŽIME

Vážení zákazníci, v zmysle vydania usmernenia krízového štábu, si Vám dovoľujeme oznámiť, že všetky naše servisné strediská sú OTVORENÉ.
Objednajte sa prostredníctvom kontaktov na našej stránke.

Vstup do priestorov servisu sa riadi odporúčaním úradu verejného zdravotníctva, preto Vás prosíme, aby v záujme ochrany zdravia Vás a našich zamestnancov, ste pri vstupe do servisných priestorov mali nasadené ochranné rúška. Do servisných priestorov vstupujte po jednom, až po vyzvaní prijímacieho technika.

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/2595/2020 budú všetky naše predajné strediská ZATVORENÉ.

Záujemcom o nové vozidlá sú ONLINE a TELEFONICKY k dispozícii všetci naši predajcovia.

Opel Handycars

Opel Handycars

SLOBODNÝ POHYB BEZ BARIÉR S OPEL

Od malých až po úžitkové. Nemusíte hľadať kompromis.

Zobraziť prehľad modelov Opel

Všetky modely môžete mať s automatickou prevodovkou.

Zobraziť prehľad modelov Opel

Osoby so zdravotným postihnutím, organizácie pre zdravotne postihnutých, neziskové organizácie…

Kontakt

Nízka úroková sadzba, dĺžka úveru 5 rokov. Navyše CCS v hodnote 200 EUR.

Viac na www.opel-handycars.sk

Znížená cena poistenia a mnoho ďalších výhod.

Viac na www.opel-handycars.sk

Platí pre vozidlá bez vykonaných úprav, ktoré vám môže odstrániť Váš úpravca.

Cestná asistenčná služba na 6 rokov zdarma pre celú Európu!

Maximálne služby, zľava za materiál.

Viac na www.opel-handycars.sk

Všetky pre vás potrebné úpravy vám zabezpečíme v spolupráci s odbornou firmou.

Viac na www.opel-handycars.sk

Poradíme vám nielen s výberom vhodného vozidla, ale aj so štátnymi príspevkami na zakúpenie, mobilitu a úpravy vozidla.

Komu je určený program OPEL Handycars?

  • Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP/S
  • Občanom s mierou postihnutia od 20 % do 50 % – program sa pripravuje
  • Opatrovníkom osôb so zdravotným postihnutím
  • Poberateľom starobného dôchodku vo veku nad 62 rokov, ktorý bol pred priznaním starobného dôchodku poberateľom invalidného dôchodku
  • Organizáciám poskytujúcim zdravotné a sociálne služby
  • Charite
Viac na www.opel-handycars.sk

PDF

OPEL HANDYCARS

Informačný leták, PDF, 7,0 MB

Opel Handycars